Ressurser

Ressurser

Styrkelegging

En god barnsdom varer livet ut. Betydningen av hverdagsomsorg og positivitet i møte med barn , unge, familier og kollegaer vil få stor betydning i den andres liv.

En god barndom varer livet ut. Her er ressurser til hjelp til å vise betydningen av hverdagsomsorg og positivitet

PERMA – er en god modell som sier noe om hva mennesker trenger for å ha det bra og fungere godt

P – positivitetsfølelser

E – Engasjement

R – Relasjoner, – gode relasjoner

M – Mening, – opplevelse av mening i det man gjør

A – Klare å ferdigstille

 

Nettressurser:

Pinnsvinfilmen

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 3)

Aktiviteter: styrkejakt-øvelser, anerkjennende intervju