Ressurser

Ressurser

Trygg oppvekst – Tidlig innsats (Forebyggende plan 2023-2027)

En av de viktigste oppgavene til kommunen er å bidra til at barn og unge får en trygg og aktiv oppvekst.

Planen er basert på kunnskapsgrunnlag som statistikk og lokale kartlegginger, og er utarbeidet i et samarbeid mellom ulike tjenester som er involvert i arbeidet med barn og unge.

Planen skal være en strategisk og førende plan for videre prioriteringer. Gjennom det kan den hjelpe oss på veien til å nå vårt mål om at alle barn i Lyngdal har en trygg og aktiv oppvekst.

Nysgjerrig på kommunens forebyggende plan?  Trygg oppvekst – tidlig innsats