Ressurser

Ressurser

Ulike ressurser i vårt arbeid om Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt

Ressursene du finner her er de beste små-filmene, artikler, nettressurser og anbefalte bøker for å øke din kunnskap om vold, overgrep og omsorgssvikt

Viktige ressurser for å øke din kunnskap og handlekraft

  • FILMER :

Sinna Mann, Film for barn. Tema Vold. nrk.no av Øyvind Aschjem. Varighet 19 min.

  • Om Lille Boj som har en sinna pappa. Han er redd og lurer på om det er hans skyld.

Politiet med liten film om “Du ser det ikke før du tror det”. Varighet under 2 min.

Te og samtykke eller

.. på engelsk: Tea and Consent . Film for ungdom og voksne.

 

  • ARTIKLER:

Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 2021, av Siri Søftestad, Anita Kverneland, Bess MS Thormodsæter. Utdanningsforskning.no

Regjeringen.no: Konsekvenser av vold, Helsesektorens rolle, Vold i nære relasjoner, Arbeider med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

 

  • FAGBØKER

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad

Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad, Inger Lise Andersen.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Av Anne Luise Kirkengen, Anne Brandtzæg Næss