Ressurser

Ressurser

Relasjoner

Tillit, varme, trygghet og gjensidig respekt skal prege relasjoner i vårt møte og vår samhandling med barn, unge og deres familier. Vi blir oss selv, og noe mer enn oss selv, sammen med andre!

Relasjoner skal være preget av varme, trygghet, tillit og gjensidig respekt. Vi skal vise hjertegod og hjernegod samhandling i praksis!

  • den autoritative voksne
  • samregulering, – de 3 gode hjelpeRne: Regulere – Relatere – Reflektere
  • Speiling

Nettressurser:

Film; Oppskriften for hjernens utvikling

Kompetansepakke om skolemiljø, udir, modul 3

Filmer fra NRK, tema livsmestring: Kort fortalt – Livsmestring, NRK TV

Artikkel:

Du og jeg Alfred