Ressurser

Ressurser

Ressurspersoner og Superbrukere

RESSURSPERSONER:

 • er en representant fra hver enhet som jobber med barn og unge i Lister
 • kan inngå i et samarbeidsnettverk etter avtale med superbrukerne
 • er pådriver for “folkehelse og livsmestring i Lister” på sin arbeidsplass, sammen med sin leder
 • bidra til å holde fokus på kompetanse de har tilegnet seg gjennom prosjektet
 • har ansvar for faste samlinger med personalet, gjerne sammen med superbrukerne om ønskelig

 

SUPERBRUKERE & kontaktinformasjon:

 • er ansatte som jobber i sentrale posisjoner og innehar stor kompetanse på faginnholdet
 • utgjør sammen superbrukergruppen i LIster
 • har en overordnet og koordinerende funksjon overfor ressurspersonene
 • arrangerer og driver nyansattkurs hver høst i Lister, for alle nyansatte som skal jobbe med barn og unge
 • kan brukes til veiledning og konsultasjon
 • gruppen møtes ca. x2 pr. vår og høst

Marianne Aarhoug Thorsen, leder, Lyngdal kommune.  Marianne.Aarhoug.Thorsen@lyngdal.kommune.no

Camilla Erlandsen, Lister Barnevern. camilla.erlandsen@farsund.kommune.no

Irmelin Petterson, Lister Barnevern. irmelin.petterson@farsund.kommune.no

Solfrid Eiesland, Kvinesdal kommune. Solfrid.Egeland.Eiesland@kvinesdal.kommune.no

Jan Ståle Grøtteland, Kvinesdal kommune. jan.stale.grotteland@kvinesdal.kommune.no

Karin Bjørnestad, Kvinesdal kommune. karin.bjornestad@kvinesdal.kommune.no

Nina Skregelid, Flekkefjord kommune. Nina.Skregelid@flekkefjord.kommune.no

Inge Svege, Flekkefjord kommune. inge.svege@flekkefjord.kommune.no

Maria Lervik, Lister PPT. maria.lervik@farsund.kommune.no