Ressurser

Ressurser

BTI – ulike Case

forbygging.no finnes ulike case du kan bruke i din personalgruppe eller individuelt.

Det kan også være lurt og lærerikt å ta frem ulike case fra egen arbeidsplass og se på

  • hva er casen?
  • hvordan løser vi den i lys av BTI?
  • Er det noe som er/ var vanskelig?
  • Hva er bra, – gjør vi godt arbeid?
  • hvorfor er dette viktig å snakke om?
  • Involvere, evaluere?
  • Har vi felles forståelse?
  • Bruker vi kunnskapen om og kjernekomponenetene fra Traumetilnæringen? / Folkehelse og livsmestring i Lister/ TBO?