Ressurser

Ressurser

Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst tilnærming

BTI Lister ønsker at alle ansatte som jobber med barn og unge gjennomfører RVTS Sør sitt gratis digitale grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

På dette kurset vil du få en innføring i grunnleggende traumeforståelse, med ekstra fokus på utviklingstraumer og traumebevisst omsorg.

Slik går du frem:

  • Åpne lenke til kurset
  • Du oppretter en ny bruker
  • Du lager et passord.
  • Med dette passordet har du tilgang til kurset i 2 år og du kan gå ut og inn av det slik det passer deg
  • Kurset tar ca3-4 timer å gjennomføre
  • Ulike temaer i kurset er flott å ta frem på personalmøter og til samtale med kollegaer

Kurset finner du her

Kurset passer for deg som jobber med barn og unge som har hatt slike erfaringer. Det være seg om du er ansatt i barnevern, psykisk helsevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, eller er fosterforeldre eller adoptivforeldre. Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men du vil ha en fordel om du er litt kjent med tematikken. Du som jobber med voksne vil også ha nytte av kurset, selv om vinklingen er mot barn og unge.

Lykke til!