Ressurser

Ressurser

Snakke med – en snakkesimulator

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Her finner du gode ressurser som skal hjelpe deg i viktige samtaler du må ta med barn du er bekymret for

Selve kommunikasjonen, min og din evne, valg  og metode, både verbalt og non-verbalt er helt  avgjørende i vår relasjon med andre.

Her kan du øve deg på snakkesimulatoren Snakke med barn