Årlige kurs: Folkehelse og livsmestring i Lister/ TBO

Oversikt over faste årlige kurs i regi av superbrukerne  i Folkehelse og livsmestring Lister og LPS.

Påmelding: Leder har ansvar for påmeldinger til Lister pedagogiske senter.

Neste: tilgjengelig påmelding til ledersamling 13.mars 2024

 

ÅRSHJUL: 

Nyansattdag: Onsdag uke 43

Lederdag: Onsdag uke 3 (unntak 2024: 13.mars)

Nyansatte i skole m / LPS: onsdag uke 13

Sted: Kvinesdal 2023 – Lyngdal 2024 – Flekkefjord 2025 – Farsund 2026

 

NYANSATTDAG:

 • For hvem: For alle som jobber med barn og unge i Lister
 • Tema: Tema fra prosjektet “Folkehelse og livsmestring i Lister” , Traumebevisst omsorg (TBO)/ Traumebevisst tilnærming (TBT)

LEDERDAG:

 • For hvem: Alle ledere som jobber på enheter med barn og unge i Lister
 • Hvorfor: Ledere er ryggraden og en vesentlig suksessfaktor for å styrke, videreutvikle og opprettholde kompetansen i Traumebasert omsorg (TBO) hos ansatte som jobber med barn og unge!
 • Medvirkende: LBV, PPT, LPS, superbrukere, RVST Sør

NYANSATTDAG SKOLE:

 • For hvem: Nyansatte i skole
 • Tema: Andre aktuelle tema som er felles for alle nyansatte i skole
 • Arrangør: LPS, PPT

 

Kontaktperson: Leder for superbrukerne marianne.aarhoug.thorsen@lyngdal.kommune.no

E-risk kurs – digitalt mestringskurs ved angst. 12-18 år

Her finner du e-RISK som er et digitalt mestringskurs.

LItt om kurset:

 • Kurset er utviklet for engstelige barn og unge som trenger hjelp til å tørre og gjøre ting som de unngår og er redd for.
 • Kurset er utviklet av Abup.
 • Kurset vil også hjelpe og gi tips til foreldre og lærere å takle barnet eller ungdommens engstelse på en hensiktsmessig måte.

 

Supplerende informasjon:

Ta kontakt med Helsestasjonen for informasjon om MINI-Risk gruppe-kurs for ungdom.

I kurset er det fokus på eksponering. Det vil si at en skal utsette seg for situasjoner som øker engsteligheten. Det er også fokus på å finne ut hva en unngår, og hvilke tryggingsstriks en bruker, slik at en slutter med det.

Hvis barnet eller ungdommen svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte av dette kurset:

 • Unngår du å presentere foran klassen på grunn av engstelse?
 • Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
 • Er du redd for å sove alene på grunn av engstelse?
 • Unngår du å gjøre ting du er redd for?
 • Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
 • Er du redd for å få panikkanfall?
 • Bekymrer du deg mye?
 • Gjør du unødvendige ritualer?

 

 

Nyansattkurs Folkehelse og livsmestring i Lister, høst 2023

KURS 2023:

Målet med kurset er å styrke og videreutvikle kompetanse hos ansatte om hvordan vi kan bidra til folkehelse og livsmestring for barn og unge og deres familier i Lister.
Kurset utføres av Superbrukere i Lister og i samarbeid med RVTS Sør. Dette årlige kurset er en del av Listersamarbeidet og samarbeid med Lister Pedagogiske Senter (LPS)
For å oppnå dette vil vi:

 • At alle ansatte i Lister som jobber med barn, unge eller deres familier skal få en grunnopplæring i hva som skaper gode vekstvilkår for barn og unge.
 • Bidra til fagfornyelsen i skolen og implementering av rammeplan i barnehagen.
 • Legge til rette for felles kompetanse- og samarbeidsarenaer i regionen på tvers av profesjoner og sektorer.
 • Denne dagen skal gi rom for refleksjon omkring verdier, barnesyn, rolleforståelse og betydningen av gode møter mellom mennesker.
 • Gi ansatte grunnleggende innføring i hvordan folkehelse og livsmestring kan forståes, og hvordan det kan møtes i tverrfaglig samarbeid.
 • Gi en innføring i barn og unges utvikling sett i lys av nyere hjerneforskning og utviklingsforskning.
 • Peke på betydningen av positivitet
 • Bidra til et felles språk og forståelse blant alle som jobber med barn og unge og deres familier.
Det ønskes at deltakerne:
– Gjennomfører RVTS sitt gratis digitale grunnkursDigitalt grunnkurs – RVTS Sør (rvtssor.no)
– Gjør seg kjent med www.btilister.no
Hjertelig velkommen!
Hilsen Superbrukerne i Folkehelse og livsmestring i Lister
PS! Kurset vil kontinueres årlig: onsdag i uke 43
Neste kurs 2024: Flekkefjord

Gratis digitalt grunnkurs i traumeforståelse, RVTS Sør

BTI Lister ønsker at alle ansatte som jobber med barn og unge gjennomfører RVTS Sør sitt gratis digitale grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

På dette kurset vil du få en innføring i grunnleggende traumeforståelse, med ekstra fokus på utviklingstraumer og traumebevisst omsorg.

Slik går du frem:

 • Åpne lenke til kurset
 • Du oppretter en ny bruker
 • Du lager et passord.
 • Med dette passordet har du tilgang til kurset i 2 år og du kan gå ut og inn av det slik det passer deg
 • Kurset tar ca3-4 timer å gjennomføre
 • Ulike temaer i kurset er flott å ta frem på personalmøter og til samtale med kollegaer

Kurset finner du her

Kurset passer for deg som jobber med barn og unge som har hatt slike erfaringer. Det være seg om du er ansatt i barnevern, psykisk helsevern, barnehage, skole, PPT, boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, eller er fosterforeldre eller adoptivforeldre. Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men du vil ha en fordel om du er litt kjent med tematikken. Du som jobber med voksne vil også ha nytte av kurset, selv om vinklingen er mot barn og unge.

Lykke til!