Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Bekymringsskala vedr barn/unge

Bekymringsskalaen er et verktøy som skal hjelpe til med å avklare hvor bekymret du er for et bestemt barn eller ungdom. Skalaen er et verktøy som viser hva du kan vektlegge i vurderingen av utfordringen. Det er viktig å huske på at observasjonene du gjør i forhold til barn og unge kun danner et «øyeblikksbilde». Barnet/ungdommen kan være i belastende situasjoner som preger livssituasjonen for øyeblikket. Skalaen er et internt verktøy som kan hjelpe til med å utføre skjønnsmessige vurderinger. Når du og lederen har vurdert graden av et barns problemer er det viktig å følge prosedyren i handlingsveilederen for BTI-arbeidet.

Husk at barn/unge og foresatte skal involveres på et tidlig tidspunkt i en undring,
bortsett fra ved mistanke om vold og overgrep.

Du kan laste ned bekymringsskala vedr barn/unge som pdf, eller dele pdf-en her

Vær oppmerksom

Barn/unge med generelt god trivsel

 • Barnet utvikler seg normalt både sosialt, følelsesmessig, fysisk og intellektuelt.
 • Normale svingninger i trivselen
 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte søker rådgivning om barnet i en periode ikke trives.
 • Foresatte søker kanskje hjelp ved å kontakte lege, helsestasjon, barnehagen, skolen m.m.

Vær oppmerksom

Barn/unge med redusert trivsel

 • Barnet er utsatt for lette, men konstante belastninger og viser tegn på mistrivsel
 • Barnet er utsatt for en større, men forbigående belastning og viser tegn på mistrivsel, – barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og sosialt av en bestemt hendelse.
 • Barnet kan ha utfordringer med språk, kommunikasjon, læring, motorikk, sosialt eller emosjonelt.
 • Omsorgen fra foresatte er god.
 • Foresatte gjør bruk av råd og veiledning fra lærer, førskolelærer, helsesøster og så videre.

Grunn til bekymring

Barn/unge med behov for tilrettelegging

 • Barnet viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet gir signaler i form av endret atferd
 • Emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig, redusert hygiene.
 • Foresattes omsorg er god eller
 • Foresattes omsorg er midlertidig redusert

Grunn til bekymring

Barn/unge med behov for spesiell støtte

 • Barnet er utsatt for belastning over tid og viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet fungerer dårlig og utvikler seg i en negativ retning på et eller flere utviklingsområder
 • Omsorgen fra foresatte er god, men belastningen er stor.
  eller
 • Omsorgen fra foresatte er redusert

Grunn til bekymring

Barn/unge med risiko for skade

 • Barnet viser tydelige tegn på mistrivsel.
 • Barnet gir signaler i form av endret atferd
 • Emosjonelt, sosialt, motorisk, språklig, redusert hygiene.
 • Foresattes omsorg er god eller
 • Foresattes omsorg er utilstrekkelig/svært redusert
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.