Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Observasjonsnotat

Dette skjemaet kan benyttes i undringsfasen (nivå 0) i handlingsveilederen.

Ved observasjon av barnet er det viktig at oppmerksomheten skal rettes mot konkrete observasjoner, og ikke være fortolkninger av hva adferden kan være et uttrykk for.

Hva er det du faktisk ser, hører, observerer?

Hva er du bekymret for (kryss av)

Hvor bekymret er jeg? Bruk gjerne verktøy "Risiko og beskyttelsesfaktorer" som støtte i denne vurderingen.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.