Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Samtykke til oppstart av ansvarsgruppe

Sett kryss ved hvilke instanser som er aktuelle deltakere ved oppstart:

Samtykkeerklæring:

Jeg/vi gir med dette min/vår tillatelse til at instansene nevnt ovenfor kan utveksle relevant informasjon om vårt barn/vår situasjon.

Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.