Verktøykasse

BTI|Flekkefjord

Refleksjoner rundt bekymring

Ved gjennomgang av dokumentasjon fra undringsprosessen (Nivå 0) i handlingsveilederen, jobbes det ut en bekymring. Denne skal være konkret og basert på hva du har sett og hva du har hørt. Husk: Du skal ikke konkludere!

Før møtet med barnet

  1. Reflekter rundt årsaker uten å konkludere.
  2. Reflekter sammen med en kollega, det fungerer som regel bedre enn å reflektere alene.
  3. Forslag til tiltak, skaff deg oversikt over hva som kan iverksettes av tiltak før møtet.

Hvordan kan en reflektere rundt bekymring

  1. Hva VET du om bekymringen og den aktuelle saken?
  2. Hva kan være årsaker til en slik bekymring rent generelt?
  3. Er det forhold i barnehagen/skolen som påvirker bekymringen?
  4. Vet du om forhold rundt barnet ellers som påvirker bekymringen?
  5. Hva sier fagmiljøene om årsaker til en slik bekymring?
Velg «Lagre som PDF» under skriver/destinasjon/PDF.