Alarmtelefonen barn og unge – 116111

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge

www.116111.no

 • chat
 • ring
 • barn
 • ungdom
 • bekymret voksen?
 • døgnåpen hele året

Gode råd

Informasjonsmateriell

 

Vil du ha en  Button på jakka og lese mer om andre støttekanaler?

 • I Lyngdal kan du henvende deg til Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver forebyggende arbeid, – hvis du vil ha en Button. Gis ut så lenge beholdningen rekker

“Hvis klær kunne fortelle”

Reddesmå er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Anbefalte bøker:

 • Jeg tenker nok du skjenner det sjøl – historien om Christoffer. Av Jon Gangdal. Kagge forlag. Omtale hos Ark.no
 • Hvis klær kunne fortelle – om forståelse og handlekraft i møte med barn utsatt for vold og overgrep. Av Siri Søftestad, Øivind Aschjem. Universitetsforlaget. Omtale hos Ark.no

Våren 2022 huset Lyngdal 10-års markeringen av utstillingen “Hvis klær kunne fortelle” med fagdag og 2 ukers utstilling som ble besøkt av innbyggere, tilreisende og skoleklasser.

NB! Lyngdal kommune skal fortsette å ha fokus på og utrettelig bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge!

Ulike ressurser i vårt arbeid om Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt

Viktige ressurser for å øke din kunnskap og handlekraft

 • FILMER :

Sinna Mann, Film for barn. Tema Vold. nrk.no av Øyvind Aschjem. Varighet 19 min.

 • Om Lille Boj som har en sinna pappa. Han er redd og lurer på om det er hans skyld.

Politiet med liten film om “Du ser det ikke før du tror det”. Varighet under 2 min.

Te og samtykke eller på engelsk: Tea and Consent .Film for ungdom og voksne

 

 • ARTIKLER:

Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 2021, av Siri Søftestad, Anita Kverneland, Bess MS Thormodsæter. Utdanningsforskning.no

Regjeringen.no: Konsekvenser av vold, Helsesektorens rolle, Vold i nære relasjoner, Arbeider med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

 

 • FAGBØKER

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad

Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad, Inger Lise Andersen.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Av Anne Luise Kirkengen, Anne Brandtzæg Næss