Alarmtelefonen barn og unge – 116111

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge

www.116111.no

 • chat
 • ring
 • barn
 • ungdom
 • bekymret voksen?
 • døgnåpen hele året

Gode råd

Informasjonsmateriell

 

Vil du ha en  Button på jakka og lese mer om andre støttekanaler?

 • I Lyngdal kan du henvende deg til Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver forebyggende arbeid, – hvis du vil ha en Button. Gis ut så lenge beholdningen rekker

Reddesmå.no & “Hvis klær kunne fortelle”

Reddesmå

Reddesmå er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. Initiativtakerne er Øyvind Aschjem og Siri Søftestad.

Lyngdal kommune fikk våren 2022 arrangere 10 års-jubileumet til Reddesmå sin unike utstilling “Hvis klær kunne fortelle”. Det ble en sterk markering og fagdag og selve utstillingen ble besøkt av innbyggere, tilreisende og skoleklasser i 2 uker. Utstillingen er unik fordi den er en dokumentasjon på vold og overgrep, der ulike barneklær, sko, skatter, bamse og dukke fikk “fortelle sin historie”, donert av overlevere eller voldsutsattes familie.

Les: Sterke inntrykk fra Lyngdal Kulturhus

Plakaten, “Hvis klær kunne fortelle – en dokumentasjon på vold og overgrep mot barn”, et viktig minne om 10-års markeringen i Lyngdal.

 

Hettegenseren til Christoffer Gjerstad Kilhe var å se i Lyngdal kulturhus. Alle husker Christoffer, som bare ble 8 år gammel. Genseren hans fikk fortelle “sin historie” om gutten som ikke overlevde volden og mishandlingen.

 • Anbefalt bok: Jeg tenker nok du skjenner det sjøl – historien om Christoffer. Av Jon Gangdal

NB! Lyngdal kommune skal fortsette å ha fokus på og utrettelig bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge!

Ressurser i arbeid mot Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt

Viktige ressurser for å øke din kunnskap og handlekraft

 • Filmer:

Sinna Mann, – Tema Vold. nrk.no av Øyvind Aschjem. Varighet 19 min. Om Lille Boj som har en sinna pappa. Han er redd og lurer på om det er hans skyld.

Film fra Politiet. Du ser det ikke før du tror det. Varighet under 2 min.

 

 • Fagartikler:

Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 2021, av Siri Søftestad, Anita Kverneland, Bess MS Thormodsæter. Utdanningsforskning.no

 

 • Nettressurser:

Alarmtelefonen for barn og unge – www.116111.no

Informasjon fra nhi.no  om seksuelle overgrep

 

 • Andre artikler:

Regjeringen.no: Konsekvenser av vold, Helsesektorens rolle, Vold i nære relasjoner, Arbeider med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

 

 • Bøker, til alle som jobber med barn og unge:

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad

Om boken: Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kompetanse og handlekraft i alle sektorer er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna. Boka beskriver tverretatlig samarbeid gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og tilfriskning av overgrepsutsatte barn. Den tverretatlige tilnærmingen er forankret i kunnskap om seksuelle overgrep, traumeforståelse og med de særlige utfordringene knyttet til ordløshet og fornektelse.

«Jeg har sjelden lest noe så grundig og innsiktsfullt om dette tidligere! Det er viktig å få dette mellom bokpermer, og derfor bejubler jeg Søftestads innsats på dette området.»
Lena Benedicte Müller, Forebygging.no

 

Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad, Inger Lise Andersen.

Om boken: Er du opptatt av å beskytte barn mot seksuelle overgrep? Og av kunnskap om utsatte barns tilfrisknings- og utviklingsfremmende prosesser? Boka gir deg grunnleggende kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Den presenterer også en traumebevisst forståelse som fungerer gjennom mistanke, avdekking, beskyttelse og behandling. Eksemplene er fra skole, barnevern, politi og behandling.Forfatterne presenterer både teoretiske forståelser, nyere forskning og hvordan møte utsatte barn i praksis.

 

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Av Anne Luise Kirkengen, Anne Brandtzæg Næss

Om boken: Boken handler om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser.

 

Du ser det ikke før du tror det. Av Inga Marte Thorkildsen.

Om boken: Vold og overgrep mot barn skjer hele tiden, i alle kommuner i Norge. Dette er opphav til en rekke helseproblemer: fattigdom, rus, såkalte atferdsproblemer, selvmord og selvmordsforsøk. I denne boken dokumenteres omfanget. Hvorfor gjør vi ikke mer for å hindre vold og overgrep mot barn? Fordi vi ikke vil tro at det skjer. «Ikke han som er så grei og stiller sånn opp for idrettslaget!». Og når vi ikke tror det, ser vi det heller ikke. Dette er et konstruktivt kampskrift for barns rettigheter. Thorkildsen tar et sviende oppgjør med tabukulturen og diagnosesamfunnet. Vi må fjerne tabuene og få kunnskap inn i utdanningssystemene på alle nivå. Først når tror på det som faktisk skjer med mange barn i Norge i dag, kan vi hjelpe og sikre barna det gjelder og hindre nye tilfeller.