Alarmtelefonen barn og unge – 116111

Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge

www.116111.no

 • chat
 • ring
 • barn
 • ungdom
 • bekymret voksen?
 • døgnåpen hele året

Gode råd

Informasjonsmateriell

 

Vil du ha en  Button på jakka og lese mer om andre støttekanaler?

 • I Lyngdal kan du henvende deg til Marianne Aarhoug Thorsen, rådgiver forebyggende arbeid, – hvis du vil ha en Button. Gis ut så lenge beholdningen rekker

Reddesmå.no & “Hvis klær kunne fortelle”

Reddesmå

Reddesmå er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. Initiativtakerne er Øyvind Aschjem og Siri Søftestad.

Lyngdal kommune fikk våren 2022 arrangere 10 års-jubileumet til Reddesmå sin unike utstilling “Hvis klær kunne fortelle”. Det ble en sterk markering og fagdag og selve utstillingen ble besøkt av innbyggere, tilreisende og skoleklasser i 2 uker. Utstillingen er unik fordi den er en dokumentasjon på vold og overgrep, der ulike barneklær, sko, skatter, bamse og dukke fikk “fortelle sin historie”, donert av overlevere eller voldsutsattes familie.

Les: Sterke inntrykk fra Lyngdal Kulturhus

Plakaten, “Hvis klær kunne fortelle – en dokumentasjon på vold og overgrep mot barn”, et viktig minne om 10-års markeringen i Lyngdal.

 

Hettegenseren til Christoffer Gjerstad Kilhe var å se i Lyngdal kulturhus. Alle husker Christoffer, som bare ble 8 år gammel. Genseren hans fikk fortelle “sin historie” om gutten som ikke overlevde volden og mishandlingen.

 • Anbefalt bok: Jeg tenker nok du skjenner det sjøl – historien om Christoffer. Av Jon Gangdal

NB! Lyngdal kommune skal fortsette å ha fokus på og utrettelig bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge!

Ulike ressurser i arbeid mot Vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt

Viktige ressurser for å øke din kunnskap og handlekraft

 • FILMER :

Sinna Mann, Film for barn. Tema Vold. nrk.no av Øyvind Aschjem. Varighet 19 min.

 • Om Lille Boj som har en sinna pappa. Han er redd og lurer på om det er hans skyld.

Politiet med liten film om “Du ser det ikke før du tror det”. Varighet under 2 min.

Te og samtykke eller på engelsk: Tea and Consent .Film for ungdom og voksne

 

 • ARTIKLER:

Systematisk arbeid må til for å hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. 2021, av Siri Søftestad, Anita Kverneland, Bess MS Thormodsæter. Utdanningsforskning.no

Regjeringen.no: Konsekvenser av vold, Helsesektorens rolle, Vold i nære relasjoner, Arbeider med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner

 

 • FAGBØKER

Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad

Seksuelle overgrep mot barn. Av Siri Søftestad, Inger Lise Andersen.

Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Av Anne Luise Kirkengen, Anne Brandtzæg Næss

Du ser det ikke før du tror det. Av Inga Marte Thorkildsen.