ANSVARLIG KOORDINATOR

Ved mistanke om vold/overgrep meldes saken direkte til barneverntjenesten. Drøft gjerne med barneverntjenesten i forkant.