Foreldre og ungdom

Farsund kommune Deltakere Foreldre og ungdom

Abups behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.

Nye mønstre

Nye mønstre er et tiltak i NAV Lister for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Les mer på Kristiansand kommune sine sider. Kontaktinformasjon: Lise Mari Christoffersen: 417 69 708, Lise Løland Sneve: 949 89 437 og Renate Egelid 468 83 601 Ansvar for …