Ungdom

“Ut på tur”-gruppe

Mestringsgruppe for å styrke psykisk helse hos ungdom.

ABUP “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud fra kl. 08:00- 09:00 på møterommet i 2.etg. Amfi

Abups behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.

Aktivitetskortet

Tilbudet er ment å gi barn og unge mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.

DU-kurs

Mestringskurs for ungdom med depresjon.

Kjernegrupper

Avhjelpende tiltak knyttet til skolevegring, mobbing, nasking, rus, utagerende og forstyrrende atferd, skoleskulk, kriminalitet, vansker for å godta grensesetting og lignende.

Lister jobbskole

Et tiltak for ungdom i aldersgruppen 16-25 år, som har sluttet på videregående opplæring og er registrert hos Nav, og ikke har noe å gjøre.

MOT

Mindremobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

Preikes.no

Digital helsesykepleier

SMIL- grupper (Styrket Mestring I Livet)

SMIL skal gi økt kunnskap om helseutfordringene og hvordan de kan påvirke hele familien