Tiltak på universelt nivå

Universalforebyggende tiltak til barn, ungdom og foreldre er oftest gruppeorienterte tiltak som alle kan delta i.

COS – P

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer vi møter i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine

Familieråd

I familieråd er det tanter, onkler, besteforeldre og andre voksne som barnet er knyttet til som engasjerer seg for å hjelpe barnet. Familieråd legger til rette for et konstruktivt samarbeid mellom barn, familie, privat nettverk og barnevern. Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike type barnevernssaker og for barn i alle aldersgrupper

Forebyggende barnevern

Forebyggende barnevern er barneverntjenestens bidrag til at barn og foreldre i Lister skal få rett hjelp, til rett tid fra rett tjeneste.

Foreldreveiledning generelt hos Familievernkontoret

Tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre.

Fritidsklubber

Farsund kommune har to fritidsklubber: Ekko i Farsund sentrum og Shadow på Vanse.

Hjertesonen

Rundt Farsund barneskole og Vanse barneskole.

MOT

Mindremobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) kan gi veiledning i Pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole.

Preikes.no

Digital helsesykepleier

Råd og veiledning til unge mennesker som skal ha barn og ikke bor sammen.

Hjelp til å forebygge konflikter og få til et godt foreldresamarbeid.

Tankevirus

Mestringsgruppe for å håndtere tanker og følelser.