Gruppe

“Ut på tur”-gruppe

Mestringsgruppe for å styrke psykisk helse hos ungdom.

DU-kurs

Mestringskurs for ungdom med depresjon.

Flerfamiliegruppe

Lukket gruppe for barn og foreldre som har vært vitne til eller utsatt for vold i familien.

Foreldrekurs for biologiske foreldre

Gruppe for foreldre som har barn i fosterhjem.

Fritidsklubber

Farsund kommune har to fritidsklubber: Ekko i Farsund sentrum og Shadow på Vanse.

Hjertesonen

Rundt Farsund barneskole og Vanse barneskole.

Krisegruppa

Åpen dropin gruppe for dem som trenger noen å snakke med etter ett samlivsbrudd.

Kvinnegruppa

Lukket gruppe for kvinner som lever eller har levd med vold i parforholdet.

Lister jobbskole

Et tiltak for ungdom i aldersgruppen 16-25 år, som har sluttet på videregående opplæring og er registrert hos Nav, og ikke har noe å gjøre.

MOT

Mindremobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre hyppig rusmisbruk.

PPT veiledning på systemnivå i barnehage og skole

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) kan gi veiledning i Pedagogisk team ved den enkelte barnehage eller skole.

Sinnemestring

Målet med kurset er å forhindre at ens sinne skal gå ut over andre, samt øke bevisstheten i forhold til hva som kan ligge til grunn for ens sinne.

SMIL- grupper (Styrket Mestring I Livet)

SMIL skal gi økt kunnskap om helseutfordringene og hvordan de kan påvirke hele familien

Tankevirus

Mestringsgruppe for å håndtere tanker og følelser.