Ressurspersoner og Superbrukere

RESSURSPERSONER:

 • er en representant fra hver enhet som jobber med barn og unge i Lister
 • kan inngå i et samarbeidsnettverk etter avtale med superbrukerne
 • er pådriver for “folkehelse og livsmestring i Lister” på sin arbeidsplass, sammen med sin leder
 • bidra til å holde fokus på kompetanse de har tilegnet seg gjennom prosjektet
 • har ansvar for faste samlinger med personalet, gjerne sammen med superbrukerne om ønskelig

 

SUPERBRUKERE & kontaktinformasjon:

 • er ansatte som jobber i sentrale posisjoner og innehar stor kompetanse på faginnholdet
 • utgjør sammen superbrukergruppen i LIster
 • har en overordnet og koordinerende funksjon overfor ressurspersonene
 • arrangerer og driver nyansattkurs hver høst i Lister, for alle nyansatte som skal jobbe med barn og unge
 • kan brukes til veiledning og konsultasjon
 • gruppen møtes ca. x2 pr. vår og høst

Marianne Aarhoug Thorsen, leder, Lyngdal kommune.  Marianne.Aarhoug.Thorsen@lyngdal.kommune.no

Camilla Erlandsen, Lister Barnevern. camilla.erlandsen@farsund.kommune.no

Irmelin Petterson, Lister Barnevern. irmelin.petterson@farsund.kommune.no

Solfrid Eiesland, Kvinesdal kommune. Solfrid.Egeland.Eiesland@kvinesdal.kommune.no

Jan Ståle Grøtteland, Kvinesdal kommune. jan.stale.grotteland@kvinesdal.kommune.no

Karin Bjørnestad, Kvinesdal kommune. karin.bjornestad@kvinesdal.kommune.no

Nina Skregelid, Flekkefjord kommune. Nina.Skregelid@flekkefjord.kommune.no

Inge Svege, Flekkefjord kommune. inge.svege@flekkefjord.kommune.no

Maria Lervik, Lister PPT. maria.lervik@farsund.kommune.no

 

Samarbeid

Samarbeid handler om å arbeide sammen for å oppnå et felles mål

 • Barn og foreldre/ foresatte
 • internt
 • tverrfaglig

Nøkkelord: Syn på egne kollegaer, barnets stemme, samskaping, brukermedvirkning. Felles negrepsforståelse for bedre tverrfaglig innsats

 • trene på å snakke med barn gjennom snakke-simulatoren
 • BTI Lister nettside
 • RVTS gratis grunnkurs

 

Hjernens utvikling

Grunnleggende kompetanse om barn og unges utvikling innebærer å forstå hjernens utvikling.

 • Hjernen formes av bruken!
 • Overlevelse og utforskning, – kan ikke være i samme tilstand samtidig!
 • Den tre-delte hjernen, kan du klare å forklare den til et barn eller en ungdom?
 • Følelsenes betydning
 • Benjamin Zanders pedagogikk

Filmer av Howard Bath

Nettressurser:

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 2)

 • Artikler, se RVTS/ udir, utgitt 2021

Styrkelegging

En god barndom varer livet ut. Her er ressurser til hjelp til å vise betydningen av hverdagsomsorg og positivitet

PERMA – er en god modell som sier noe om hva mennesker trenger for å ha det bra og fungere godt

P – positivitetsfølelser

E – Engasjement

R – Relasjoner, – gode relasjoner

M – Mening, – opplevelse av mening i det man gjør

A – Klare å ferdigstille

 

Nettressurser:

Pinnsvinfilmen

Kompetansepakke om skolemiljø (udir, modul 3)

Aktiviteter: styrkejakt-øvelser, anerkjennende intervju

 

Implementeringsplan – Folkehelse og Livsmestring i Lister

Etter flere kurs i regi av RVTS Sør, jobber ledere og ressurspersoner videre med å implementere kjernekomponentene på sin enhet, – alle steder der det jobbes med barn og unge.

Arbeid med disse kjernekomponentene sees i sammenheng med blant annet barnekonvensjonen, trygt og godt barnehage- og skolemiljø, rammeplan for barnehage og SFO, BTI handlingsveiler og samhandlingsmodell, oppvekstreformen

Trykk inn på den enkelte kjernekomponent for å se ressurser, i venstre marg.

Forslag til implementeringsdrivere: trene – støtte – veilede, dvs IGP, praksisfortelling, dialogspillet, forelesning intern/ ekstern, lese teori/ fagstoff og reflektere, kollega-veiledning

Ressurser i arbeidet:

Implementeringsplan og kjernekomponenter

 • Passordbeskyttet: Dersom det er markert en “hengelås” på kjernekomponentene, er passordet “LPS”.
 • Filer som LPS har produsert selv, kan være passordbeskyttet.

Lister Pedagogiske Senter – metode

Evaluering:

Vi anbefaler fortløpende evaluering av arbeidet med kjernekomponentene.

Utføres internt av ledere, i samarbeid med ressurspersoner i Folkehelse og Livsmestring i Lister.