Sosiale medier

Kvindesdal kommune Tema Sosiale medier

Delbart

Undervisningsopplegg fra politiet om sosiale medier og nettvett. Råd som gjelder deling av seksualiserte bilder og filmer og lovverk rundt dette. Flekkefjord og Kvinesdal politi – Agder politidistrikt

Livet og sånn

Minimum antall timer i måneden med undervisning i folkehelse og livsmestring for elever fra 1-10 klasse inkludert lekser som involverer foreldre. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Aktuelle temaer: Trygg, Venner, Følelser, Tanker, Kropp, Familie, Takknemlig, Mangfold, Vondt og vanskelig, Nettet, Hemmelig og Aktivitet. Grunnskole