Svangerskap

Barseltreff

Jordmor inviterer til første barseltreff på helsestasjonen når barnet er 3-4 uker. Gruppen avtaler videre treff på egenhånd på avtalte steder utenom helsestasjonen. Jordmortjenesten

EPDS

Screening av alle mødre i svangerskap og når barnet er 6 uker. Ved behov på andre tidspunkt. Screeningen har fokus på svangerskaps- og barselsdepresjon. EPDS er et skjema som fylles ut av mor i svangerskapet og av mor og far når barnet er 6 uker. Hvis det er høy score på EPDS følges det opp …

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Jordmor tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs i forkant av fødsel.   Jordmortjenesten

Svangerskap og rus

Tiltaket er et samarbeid mellom blant annet jordmor, fastlege og ruskonsulent ved mistanke om rus i svangerskapet, eventuelt tvangsinnleggelse. Helsestasjon

Svangerskapskontroll

I Kvinesdal samarbeider jordmor og leger om svangerskapskontroller, men friske gravide kan selv velge hvem de vil gå til. Vi har også et samarbeid med gynekologisk poliklinikk og fødeavdelingene i Flekkefjord og Kristiansand. Dersom du ønsker å gå til jordmor for svangerskapskontroller, må du selv ta kontakt for å bestille første time. Jordmor vil gjerne …