Fysisk helse

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Fritidskortet

Alle barn og unge i Kvinesdal kommune fra 6-18 år får et fritidskort på kr. 1500 hvert halvår som de kan bruke på fritidsaktiviteter. Fritidskortet kan hentes ut på nettsiden: kvinesdal.friskus.com Kulturenheten

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeutene behandler barna hver for seg, eller i gruppe. Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet. Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser. Fysioterapitjenesten

Helsestasjon for ungdom

Tiltaket er for elever mellom 13-23 år hver tirsdag fra 14:00-16:00 i helsestasjonens lokaler. Her gis det informasjon om prevensjon, helse generelt og psykisk helse. Helsestasjonen

Individuell kartlegging/oppfølging helsestasjon

Tiltaket er for foreldre og barn/ungdom med behov for veiledning. Det kan være samtaler med foreldre, observasjoner av barnet/ungdommen, samtaler/terapi med foreldre og barn/ungdom. Helsestasjonen

Kostholdsveiledning

Frisklivssentralen kan være er en viktig samarbeidspartner for barn, unge og familier som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. For å få individuell kostholdsveiledning kan man ta direkte kontakt med frisklivssentralen eller man kan bli henvist fra fastlege eller annet helsepersonell. Barn/ungdom kan komme alene eller sammen med foreldre/foresatte. Frisklivssentralen …

Samtaler med barn og unge ved Familievernkontoret

Barn og unge kan få tilbud om enesamtaler bl.a. når familien har det vanskelig. Evt. i forhold til andre samspillsproblemer m.m.

Snus -/røykeslutt veiledning

For å motta individuell røykeslutt veiledning kan man ta direkte kontakt med frisklivssentralen eller blir henvist av fastlege eller annet helsepersonell. Motiverende intervju brukes som samtalemetode i veiledningen. Frisklivssentralen Kvinesdal

Trivselsaktiviteter på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har sammen med trivselsledere ansvar for å organisere og drive trivselsaktiviteter for alle elever. Trivselsaktivitetene foregår i gymsalen i mat-friminuttet. Tilbudet skal bedre samhold og bidra til tryggere skolemiljø gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Formålet er å forebygge mobbing og mistrivsel, og styrke fysisk og psykisk helse. Kvinesdal ungdomsskole.

Utlån av aktivitetsutstyr

I BUA Kvinesdal kan man låne fritids- og aktivitetsutstyr helt gratis opptil 1 uke. BUA holder til i lokalene til ASVO Kvinesdal. Åpningstider: Tirsdag og torsdag 14:00-17:00