Fritid/ferie

ABUPs behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer. BEHANDLING ADHD hos barn og unge Atferdsvansker hos barn og unge Depresjon hos barn og unge Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom Friluftssykehuset …

Besøkshjem

Målet med besøkshjem er å gi både foreldre og fosterforeldre mulighet for å øke omsorgskapasitet og overskudd i en krevende hverdag. Tiltakene kan både være av kortvarig og langvarig varighet, og ved langvarighet mer som et kompenserende tiltak, som vurderes nødvendig for å skape tilfredsstillende omsorgsbetingelser. For fosterforeldre kan et besøkshjem være svært viktig av hensyn til hvor krevende oppdrag noen ganger kan være.

Ein plass å vér

«Ein plass å vér» er et fritidstilbud til motorinteressert ungdom fra 13-25 år hvor de kan mekke, spinne og bygge sosiale relasjoner innenfor trygge rammer. Mekkeklubben har et velutstyrt mekkeverksted i det nye klubbhuset på Nedre Kvinlog. Verkstedet inneholder løftebord, maskiner for dekkomlegging og et bredt utvalg verktøy. I tillegg er det tilrettelagt spinneområdet på …

Ferie -og helgetilbud hos Blå kors Barnas stasjon

I skolens ferier og i helger har vi en rekke aktiviteter på dagtid både for barna alene eller for hele familien. Vi arrangerer også overnattingsturer i feriene, og markerer høytider og merkedager. Blå Kors Lister

Friskus

Friskus er en nettside med oversikt over aktiviteter i Kvinesdal. Her kan lag og foreninger av alle slag opprette egen bruker og legge inn sine aktiviteter. I tillegg er dette nettsiden hvor man kan ta ut fritidskortet som gir 3000 til barn og unge mellom 6-18 år. Friskus sin nettside: Friskus Kulturenheten Frivilligsentralen

Fritidsaktiviteter Blå kors Barnas stasjon

Gjennom aktiviteter skaper vi glede og mestring for barna, og trygghet og tilhørighet for både barn, foreldre og hele familien. Barnet står i sentrum for tilbudet, men både eldre søsken og foreldre er velkomne til å bli med på mange av aktivitetene. Blå Kors Lister

Fritidskortet

Alle barn og unge i Kvinesdal kommune fra 6-18 år får et fritidskort på kr. 1500 hvert halvår som de kan bruke på fritidsaktiviteter. Fritidskortet kan hentes ut på nettsiden: kvinesdal.friskus.com Kulturenheten

INNER10Er

Åpen møteplass/fritidsklubb for ungdom i Liknes sentrum. Fritidsklubben rommer ulike aktiviteter, relasjonsbygging og trygge voksne. Kulturenheten

Sommerturer for barn som pårørende

Tilbudet er til barn som er pårørende til noen med psykiske helseutfordringer, rus, somatisk sykdom. Formålet med turene er å gi barna gode opplevelser. Det er to turer i løpet av sommeren. En av turene er for barn fra 2. klasse til 7. klasse og en av turene er for familie. Helsestasjonen Psykisk helse og …

Støttefamilie

Målet med støttefamilien er å enten bygge opp under familiens styrker eller ved å fungere som et supplement til en familie med utfordringer. Støttefamilie kan også være en mer langvarig ressurs for familier som mangler eller har svake nettverk. Målsetningen med tiltaket variere fra familie til familier, men handler som oftest om at barnet og familien skal få gode opplevelse og relasjoner i hverdagen, styrke seg i rollen og få et utvidet nettverk.