Psykisk helse

Kvindesdal kommune Tema Psykisk helse

ABUPs behandlinger og tiltak

Abup gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelser, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer. BEHANDLING ADHD hos barn og unge Atferdsvansker hos barn og unge Depresjon hos barn og unge Dialektisk atferdsterapi (DBT), ungdom Friluftssykehuset …

Aseba, Beck Youth

Kartlegging i forhold til psykisk helse, symptomer og funksjon ved bekymring for psykisk uhelse. Aseba fylles ut av foreldre, skole eller barnehage. Barnet fyller ut selv fra 11 år og oppover. Beck Youth fylles ut av barnet. Kartleggingen brukes av familiekonsulent og helsesykepleier i forbindelse med samtale med barn. Helsestasjonen

Deltakelse/undervisning med miljøkonsulent på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene deltar i klasser i forbindelse med tema psykisk helse, UKE 6 og rus, i tillegg til at de har undervisning i psykologisk førstehjelp. Miljøkonsulentene gir innspill til og er med og gjennomfører oppgaver knyttet til forbedring av læringsmiljøet i klasser/grupper. Formålet er å bistå lærere og elever i arbeidet med klassemiljøet for å få …

EPDS

Screening av alle mødre i svangerskap og når barnet er 6 uker. Ved behov på andre tidspunkt. Screeningen har fokus på svangerskaps- og barselsdepresjon. EPDS er et skjema som fylles ut av mor i svangerskapet og av mor og far når barnet er 6 uker. Hvis det er høy score på EPDS følges det opp …

Fadderordning på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene drifter og organiserer fadderordningen hvor elever fra 9. og 10. klasse har som oppdrag å være faddere for nye 8. klassinger. Faddere gir aktivitetstilbud i friminutt og deltar i klassene med aktiviteter. Formålet med fadderordningen er å forebygge mobbing og mistrivsel, trygge de nye elevene i samspill med andre, tilrettelegge for trivsel og skape …

Familiesamtaler helsestasjon

Individuelt tilpassede samtaler. Kan være på bakgrunn av bekymring for barn, vansker i parforhold/samarbeid eller vansker i foreldrerolle. Helsestasjonen Familiekonsulentene

Folkehelse og livsmestring nyansattkurs

Det er et årlig nyansattkurs for alle som skal jobbe med barn og unge i alle instanser i kommunen. Folkehelse og livsmestring består av tverrfaglig tema som legges inn i læreplanen. Programmet bidrar til å sikre god undervisning i de tverrfaglige temaene. Grunnskole  

Friminutts-gruppe med miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene har ansvar for å drifte tilbud i de mindre friminuttene til elevene. Tilbudet går ut på å treffe andre elever og gjøre aktiviteter sammen med andre der formålet er å skape trygghet, ha et sosialt samspill med andre, bli kjent med nye elever ruste enkeltelever i møte med andre og forebygge utenforskap. Tilbudet holder …

Fritidskortet

Alle barn og unge i Kvinesdal kommune fra 6-18 år får et fritidskort på kr. 1500 hvert halvår som de kan bruke på fritidsaktiviteter. Fritidskortet kan hentes ut på nettsiden: kvinesdal.friskus.com Kulturenheten

Gruppeoppfølging fra miljøkonsulentene på ungdomsskolen

Miljøkonsulentene driver ulike grupper ved behov. I gruppene drøftes ulike tema, de gjennomfører oppgaver/øvelser og reflekterer sammen. Gruppene skal bidra til å styrke elevenes selvfølelse, forståelse for andre og seg selv, bevisstgjøre deres plass i fellesskapet og skape relasjoner mellom elever. Kvinesdal ungdomsskole