Samhandlingsarenaer

Ansvarsgruppe

Målgruppe: Barn og unge med sammensatte og langvarige behov.
Formål: Samhandling, riktige tiltak til rett tid, evaluering
Møtehyppighet: 2-4 ganger pr.år/etter behov
Deltakere: Varierer fra sak til sak. Det er foresatte som “eier” møtet.
Hvem er ansvarlig for møtet: Koordinator