Samhandlingsarenaer

Ledende helsesykepleiermøte i Lister

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling

Møtehyppighet: 2 ganger i halvåret

Deltakere: Ledende helsesykepleiere i Lister

Hvem er ansvarlig for møtet: Rullerer mellom lederne