Samhandlingsarenaer

Folkehelsegruppen

Formål: Informasjonsdeling, drøftingsgruppe vedrørende folkehelsearbeid.

Møtehyppighet: 2-4 ganger pr. år.

Deltakere: Representanter fra alle aktuelle områder i kommunen.

Hvem er ansvarlig for møtet: Folkehelsekoordinator