Samhandlingsarenaer

Inkluderings- og mottaksgruppe

Formål: Samordne innsatsen knyttet til mottak og inkludering av flyktninger. Vurdere og holde oversikt over nyankomne flyktninger/familier og flyktninger med særlige behov.

Møtehyppighet: Månedlig, første onsdag i mnd.

Deltakere: NAV/Flyktning, rektor voksenopplæring, enhet for psykisk helse, helsestasjonen, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver.

Hvem er ansvarlig for møtet: NAV/Flyktning