Samhandlingsarenaer

Nettverksmøter, Spes.ped/Ped.team

Formål: Erfaringsdeling, kompetanseutvikling.

Møtehyppighet: 2-3 ganger pr. semester, jfr. årsplan.

Deltakere: Leder av ped.team/spes.ped ansvarlig ved skolene, PPT, Skolefaglig rådgiver.

Hvem er ansvarlig for møtet: Rådgiver oppvekst.