Samhandlingsarenaer

Kjernegrupper

Målgruppe: Ungdom med atferdsvansker, langvarige og sammensatte vansker, rus og kriminalitet.
Formål: Tverrfaglig samhandling for å sette inn riktige tiltak og jobbe for et felles mål.
Møtehyppighet: Ved behov
Deltakere: Ungdom, foresatte, helsestasjon, barnevern, skole, politi, SLT.
Hvem er ansvarlig for møtet: Skole, barnevern.