Samhandlingsarenaer

Regionale nettverksmøter

Formål: Erfaringsdeling, utviklingsarbeid, felles i Lister.

Møtehyppighet: Månedlig, halvårsplan

Deltakere: Kommunalsjefer og rådgivere innen helse, oppvekst, barnevern, PPT

Hvem er ansvarlig for møtet: Rullerer mellom kommunalsjefer