Samhandlingsarenaer

Ledermøte helse

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling.

Møtehyppighet: Månedlig, halvårsplan

Deltakere: Enhetsledere, kommunalsjef helse

Hvem er ansvarlig for møtet: Kommunalsjef helse