Samhandlingsarenaer

Pedagogisk team/utvidet pedagogisk team

Målgruppe: Barnehagens/skolens ansatte, foreldre, støtteapparat.
Formål: Tidlig innsats, tidlig involvering av foreldre, igangsetting av tiltak.
Møtehyppighet: Varierer fra skole/barnehage til skole/barnehage, ifht antall barn/elever.
Deltakere: Skolen/barnehagens ledelse, leder av ped.team, PPT deltar fast. Skolehelsetjenesten, psykolog eventuelt andre deltar i utvidet ped.team.
Hvem er ansvarlig for møtet: Leder av ped.team.