Samhandlingsarenaer

Ledermøte oppvekst

Formål: Informasjonsdeling, erfaringsutveksling, drøftinger, kvalitetsutvikling.

Møtehyppighet: Månedlig/halvårsplan

Deltakere: Enhetsledere oppvekst, barnehagefaglig rådgiver, skolefaglig rådgiver, kommunalsjef oppvekst

Hvem er ansvarlig for møtet: Kommunalsjef oppvekst