Ressurser

Ressurser

Reddbarna.no

Redd Barns jobber i Norge og i verden for å sikre at barn er trygge og friske, der alle barns overlever, lærer og er trygge. At barn lever i en verden hvor de kan bli den de ønsker å være.

Undervisning om vold og overgrep

  • undervisningsopplegg
  • beredskapsplan
  • øk kunnskapen, lær mer
  • materiell og filmer
  • MOT